Oorzaken van body stress

Body stress of vastzittende spanning is het gevolg van langdurige en/of hevige overbelasting. We onderscheiden drie hoofdoorzaken:

Lichamelijke overbelasting

Dit kan acuut ontstaan door een verkeersongeluk, een valpartij of het verkeerd tillen van een zwaar voorwerp. Maar een lichaam kan ook langzaam overbelast raken door te veel, te lang, te zwaar of repeterend werk, een belastende sport of door een verkeerde houding.

Emotionele overbelasting

Dit heeft te maken met emotionele- en mentale druk die we in ons leven ervaren. De druk van het dagelijkse bestaan, thuis of op het werk, maar ook een acute emotie als woede, verlies van een dierbare of een shock.

Chemische overbelasting

Dit wordt veroorzaakt door chemische verontreiniging van ons systeem. Denk aan het nuttigen, inademen of het via de huid opnemen van schadelijke stoffen. Bijvoorbeeld kunstmatige kleur- en geurstoffen, was- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, insecticiden, sigaretten, medicijnen of narcose.

De opbouw van body stress is in de meeste gevallen een proces dat zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Afhankelijk van het aantal en de soorten ‘klappen’ die het lichaam te verwerken krijgt, komt het lichaam steeds verder van zijn gezonde situatie af te staan