Wat is body stress release?

Body stress = lichaamsspanning
Releasen = vrijmaken/loslaten

Stress heeft vaak een negatieve associatie: te druk, te haastig, te veel zorgen. Maar stress is een natuurlijke kracht, noodzakelijk om te overleven. Stress houdt ons actief, fit, alert en zet aan tot vooruitgang.

Stress is dus positief, zolang het ons vooruit helpt. Stress wordt een negatieve factor zodra het tegen ons gaat werken, als er sprake is van teveel stress. Dat is het geval bij overbelasting: dan wordt onze persoonlijke grens van noodzakelijke stress te vaak overschreden.

Bij (regelmatige) overbelasting is het lichaam niet meer in staat zich aan te passen. Het lichaam gaat zich verzetten, gaat zich als het ware ‘schrap zetten’. De stress wordt dan door het lichaam als spanning vastgezet. 
Het is belangrijk om te weten dat dit gebeurt door het autonome zenuwstelsel. Met andere woorden: we hebben daar zelf geen enkele invloed op; het lichaam doet dat automatisch. Waarom? Om ons te beschermen, om ons af te remmen.

Door het afgeven van verschillende signalen bijvoorbeeld pijn of vermoeidheid, geeft het lichaam aan dat het rust nodig heeft om te kunnen herstellen van de overbelasting.

Body stress is dus een term die verwijst naar spanning die zich in ons lichaam heeft vastgezet.