Oorzaken body stress

Oorzaken van body stress Body stress of vastzittende spanning is het gevolg van langdurige en/of hevige overbelasting. We onderscheiden drie hoofdoorzaken: Lichamelijke overbelasting Dit kan acuut ontstaan door een verkeersongeluk, een valpartij of het verkeerd tillen van een zwaar voorwerp. Maar een lichaam kan ook langzaam overbelast raken door te veel, te lang, te zwaar…