Praktijkinformatie:

 

BSR Veluwezoom
Liesbeth van Rappard
Schelmseweg 93
6816 SJ Arnhem
t: 06-13294228
m: info@bsrveluwezoom.nl

KvK     nummer:  56243790
BTW idnummer: NL 001923566B54

TARIEVEN EN AFSPRAKEN

De tarieven voor een BSR consult van 45 minuten bedragen:

Tarief
Volwassenen vanaf 23 jr. € 60,00
Jongeren en kinderen tot 23 jaar € 50,00
Baby’s en kinderen tot 2 jaar* € 40,00

 

U kunt contant betalen of pinnen.

* tot 2 jaar worden kinderen gratis behandeld indien één van de ouders klant is.

BSR Veluwezoom Arnhem is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

U kunt via mail, app, sms of telefoon afspraken maken.

Bij verhindering kunt u tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren of wijzigen. Niet nagekomen afspraken of te laat geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.

OPLEIDINGEN EN BEROEPSVERENIGINGEN

Voor het uitoefenen van het beroep van BSR-practitioner heb ik in 2012 de BSR-opleiding succesvol afgerond aan de Body Stress Release Academy in Zuid Afrika. Daarna heb ik de registeropleiding Medische Basiskennis afgerond en de opleiding Life Science Therapy gedaan. Ik ben aangesloten bij de Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN), bij de Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Gezondheidszorg (VBAG) en ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze verenigingen stellen eisen aan de praktijkvoering en aan het opleidingsniveau en de deskundigheid van de therapeut. Hiervoor zijn jaarlijkse bijscholingen verplicht en vinden visitaties plaats zodat de kwaliteit gewaarborgd is.

 

VERGOEDINGEN

BSR wordt door veel verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed. Voor informatie hierover kunt het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar of de informatie op zorgwijzer.nl raadplegen.

PRIVACY

BSR Veluwezoom Arnhem voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In bijgaande Privacyverklaring vindt u meer informatie over de gegevens die ik ten behoeven van uw behandeltraject opsla en met welk doel.

Voor de Privacyverklaring klik hier

KLACHTENREGELING

De klachtenregeling van BSR Veluwezoom Arnhem is ondergebracht bij Quasir. Hiermee voldoe ik aan de eisen in klachtrecht volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Dit is inclusief de inzet van een klachtenfunctionaris en erkende Geschilleninstantie. Zie de folder voor meer informatie.