Effecten van BSR

In de periode die volgt op de behandeling, zal het lichaam het teveel aan opgebouwde en vastgezette spanning laag voor laag loslaten waardoor de veerkracht van het lichaam kan herstellen. BSR activeert het zelfherstellende vermogen van het lichaam maar daarvoor moet het lichaam eerst de vastgezette spanning loslaten. Het zelfherstellende vermogen is hetzelfde vermogen dat een snee in de vinger of een botbreuk geneest.

Als gevolg van de behandelingen kunnen er diverse reacties optreden: directe verlichting van pijn, meer energie en/of soepeler spieren. Tevens kan er ‘oude’ pijn of irritatie aan de oppervlakte komen, maar ook kan er sprake zijn van vermoeidheid, emotionele reacties, of grotere activiteit van organen in reactie op de verbeterde communicatie tussen zenuwen.

De noodzaak voor vervolgbehandelingen en de frequentie daarvan zijn per persoon verschillend. Dit is mede afhankelijk van:

  • • de duur van de aanwezigheid van de klacht
  • • hoe de klacht is ontstaan
  • • de ernst en hevigheid van de situatie
  • • de huidige leef- en werkomstandigheden
  • • de snelheid waarmee de spanning loslaat