Techniek

Het opslaan van spanning (body stress) is goed georganiseerd; het lichaam zorgt ervoor dat dit in bepaalde patronen gebeurt. Als Body Stress Release-practitioner ben ik opgeleid om deze patronen te herkennen en op te sporen waar en in welke richting deze zich bevinden. Bij het testen van het lichaam op body stress maak ik gebruik van het zogenoemde bio-feedback mechanisme van het lichaam.

Wanneer er sprake is van vastgezette spanning zal het lichaam tijdens het testen reageren door middel van reflexen. Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases u nodig heeft en in welke richting deze moeten worden uitgevoerd.

Deze methode is effectief omdat er geen eigen interpretatie nodig is, niet van de cliënt en niet van de practitioner. Het is ook niet nodig om erin te ‘geloven’.

De release bestaat uit het geven van kleine, lichte impulsen met de vingers, duimen of handen op de juiste plaats en in de juiste richting. Het lichaam kan door deze impulsen de spanning laag voor laag loslaten. Hierdoor krijgt het zenuwstelsel weer ruimte en de communicatie tussen de hersenen en het lichaam zal herstellen.

Dit is cruciaal voor het zelfgenezende vermogen, dat ervoor zorgt dat de natuurlijke veerkracht en gezondheid terugkeren.

Impressie van de behandeling